Arendbuizerd
Aziatische_Goudplevier
Aziatische_Roodborsttapuit
Baardgrasmus
Bergeend
Blauwborst
Blauwe_Kiekendief
Boerenzwaluw
Bonte_Strandloper
Boomvalk
Bosgors
Braamsluiper
Buffelkopeend
Buizerd
Daurische_Klauwier
Dodaars
Draaihals
Drieteenstrandloper
Dwergstern
Fitis
Fluiter
Gele_Kwikstaart
Goudhaan
Goudplevier
Grauwe_Franjepoot
Grauwe_Gans
Grauwe_Klauwier
Grauwe_Vliegenvanger
Grote_Zaagbek
Huismus
Ijsvogel
Kanoet
Kaspische_Plevier
Kleine_Burgemeester
Kleine_Strandloper
Kleine_Trap
Kleine_Vliegenvanger
Kluut
Kneu
Koereiger
Kraanvogel
Krekelzanger
Kuifleeuwerik
Lepelaar
Nachtegaal
Paarse_Strandloper
Pallas_Boszanger
Pestvogel
Ralreiger
Rode_Rotslijster
Roodborsttapuit
Roodkeelduiker
Roze_Spreeuw
Slobeend
Sneeuwgors
Steenloper
Tapuit
Torenvalk
Visarend
Visdief
Vuurgoudhaan
Waterral
Waterspreeuw
Winterkoning
Witstaartkievit
Wulp
Zeekoet
Zilverplevier
Zwarte_Ibis
Zwarte_Ooievaar
Zwarte_Specht
Zwarte_Zeeeend
Zwarte_Zeekoet